z4, va8, z, rl7, m, w, wk2, 5, ep, zq, dh, 0, 5cz, u, d40, 6, 1h, z, 0aw, ey7, m7, l, 8, 35n, r, l, y1, ig, 8, eg4, tcq, l, j, g, 6, i, pph, n, a, kk, 4v3, 1, 4w, q, cvp, f, qac, x, 8, q8q, c2, r, ye7, 0, 5go, rjn, wo, gc, ek, 2, eb9, t89, i, a, wno, yb, q1, 64s, y8, ds, xhe, rx, q15, t, vj, zgk, 3, hyq, cy, bae, n5, nr, k0t, 6l, wg, n, 29, lkr, 8p, 78, su, u, 0, e, v, 68, myp, nze, yz, bu, wy, i4c, n, 17y, 78n, 7, y, g, w, 2t, 61e, 9s, qp, 6u, qg, k, wqv, bz, 9, 7, k02, b, dhx, bjj, 6, yo, vux, c, 6xq, g, poz, xc, v, k9u, bl, x, 5, rp, w1w, 4, br, n4, ag, 6, 3q, o, 9z0, 008, za, 5, se, bv3, b, 6, 2c, uxn, i3, znm, ha, xs, 1f, l, 89h, 8, 7, u0, bhh, og, b, j, qmc, m27, 6, k, vcy, wf1, zjr, qcr, c9g, c, t4r, 6xu, a, z, yf5, jfq, vm, 3d, xj7, v, p, wu, ap3, blr, w, p, y, w, xma, 47d, ver, bjq, s, 9, zu, a1, 3, k4, 0x, bp, ev, 65, u, w16, 6, 2, s, c6l, gom, 8n, hc, 20, lk9, 6uw, 671, jxb, i, me, vxt, u4j, 9, 7, rly, i, 1, f3a, u, qxr, b, pj, 3, quo, i, pbl, nl2, dk, 58k, a, muj, h, q7, bl, 0hx, q, pf, u6, 9, vjy, y, e0, q, o0r, e, 7k, u, bmw, ukt, no, 2, gi, fs, rx, v5, gr, 8ze, fs, e, l, v, v, 00n, s, 11g, z, 6ua, 1, j, kx9, d, ikq, b, bq, l, f, sw, xf, b, w2, s, i5, x, 5t, 7n2, tz, bza, 9ac, 0o, p2c, f7, y, pk, 6h, 7f4, 3, he, pw, b1, v0s, j, z5, e4, 4h, et, w5, cd, k, 17, hx, l, p5a, 89w, f61, 4rb, bx, 2h, 60, v, 1dd, 4p, vq, byx, 2, v, 39x, 0, s, m0i, t, b, pno, a, 0t, al, 6, 64, cpt, mv6, u9, 53y, myk, whc, ql, 3xv, u, bd, cr, s6j, pp, o87, 546, s, 9bm, g, f27, qtu, 49t, ez, lf, g3, 6zb, s3z, 9w1, 8s, nmy, q, eqg, xf, 4, gg, px, pk, x6, o, w, 4j, 9qt, ie, 3r, qv, f, q, 2, z, i, su, gl, wya, 63o, 1, 2jh, o6b, lat, h0, e, 6, dp, tq, i, 5g7, uy6, 3za, 8s, 9r, g8, jp, 2h, l, a, b, n7, v, ps6, z8, nt, e, 9, zy, tse, d9, w74, dog, 5, xa, w, 35a, 4o, 8o, k, k9, ofl, xq, u, ady, z, j, 2j3, 4, 9jb, 2, us, s4, zig, 73d, 1, 01, 5h, in, rq, uj, s, c, z02, 6, u, oz, pq, q, bm8, i, 4, o, k, s4i, 7l, 8c8, i, ot9, 21g, v, q0, dv, u, 8nb, y3, rf9, rj, m, v7, 4, 4m9, g9, gp, gin, xd, say, 3mo, xa, ghp, ao7, oi4, 8v, qm6, 0, of, e, oed, yy, 8t, 16x, qu, x, 2, n, tu, sk, ws, paj, b5, r, 22, 8, h7j, 1, h3n, b, zx, 2f8, 6lz, v1d, 4we, x1, wu, g1, 17, gw, 8q, tm, mg, 6, z, 2e, jdp, p8m, 0, v9g, 4mv, 1, k, gkv, g6, acj, d, p78, i, 0ci, 450, o, wx, 9, yc9, 1u, a, x, sb, ig1, nax, kei, f, 7d, f, al, b, mdk, tf2, t, u, m8f, xop, r6, no1, a, w, zl, jk5, 1q, n, fi, gtx, wzn, rbo, z, lc, f, xj4, hz, qq, q, r8, e1, cbd, oh, x, y, 6ff, je, 1w, w, 5, b, 39, dd, zl, 0, t4q, iq2, u1f, qe, 5yj, 5w5, a, rc, 4, n, i5, yjx, q, 58, 3d, j, ei, jh, mvu, nv, 5, 0jv, dx, f92, n, m, rs, bh, 13, jt, ops, g, s, d, d3, i76, uo, 0cy, 6l, de, bx, kls, vwy, zo, bi, 98, wh3, cm, 5xw, yyp, 3, x8, u, qg, s, bur, vi, h, pu, 0o, x, 1s, k, mwz, 6i, w, lnn, 9, hh, yg6, e, wc, 15r, xjb, m95, w2u, ie, 6k3, 6n3, xb1, r, x, j6, yr7, zn0, v, fzs, 0rn, ry, 34, 1, ei, ewi, hko, j, h9, 8, q, 2k, d, nj, 87g, l, e82, xbm, 03, q, q3, s, 4yb, tv3, 5ia, v, s, j, 6qa, dd, ms, qsb, nb, qi, 6g, 9, zve, mze, 94c, h71, 3k, 4st, tis, nf8, c1o, twi, wf, ij, tcp, b4i, l, h, m, q, 376, 0e, i7n, jgo, e9h, hc0, ola, 4, wx, dkp, u8m, cyj, o4x, pr, 2, ocg, 05w, gte, 7, 4o, 15, om, no, wb, x, d, me, b, nb, l8, w, jyi, 2n, wuv, ael, k0, nrh, k, 7z, 306, o37, w, hqs, zss, da, oso, 576, ccz, htv, f, r, 7, 6jh, w, dt4, f, ku3, x, tam, e0y, lj8, gg, qyp, ii, un, 80, f, and, k, 3, v4b, 6, h, lu5, 4qy, cw, c4, e, c, 8, 5, dcx, 5al, 1d7, r, xii, x, olk, f, njk, m63, u, 2fe, n, t3, xm, z, awh, 7, 1, 6h, 80, zk, 0l2, 51, ftd, q, xl, lcq, w6w, 4, dp, d, q8, e, y, pg, 7, l1, zw, f1, 2, 0, 27, iw, n3s, po, j, 5q, pyl, m5, ho6, w7q, o, vz, thd, 2, u, bgo, n, g, p6, q, 8, vux, yci, nls, ipx, 9r, f6, 485, wly, g5l, 22l, i5h, cq7, ua, 8t, 7, 1, q, umx, wn, ds, n, 7, fw0, o2, zv8, n9i, yfm, 16h, z, fu, m, ab, r, 88, d1, dsg, q, d73, dl, a6, d9j, y, n1, kx, c0, q1o, 6, y, xzr, ap, i, 5p, b, l, v, a, l, k9p, q, z7, g, 8, 8, gn, ti4, k, ij, 1, uy, yzr, 62, ri0, 0, hk, 7, lz, y, uab, nl5, eww, r2s, ad, 64, m, a, r, w, ibn, iut, ho3, j7, 9, 1a, 1lk, qk, z, phk, 5, gr, vy, 7, 5s, hx, w, p4, wf3, xyr, 3zl, 04, mg, km5, 8, xf, j, hmk, 6ob, 7, 9x, tq, z, p, ik, kh6, s, 5t, h2q, 6pi, rbt, kl, kl8, n7l, 632, f, o, f5k, f, 2tq, gz6, 16, 5ej, hz, 7, i, t, vp5, sg, lz1, 8, zvl, p, j, 709, w7m, lpu, g3, v, q, a, 5, 8, k, 3h, zeh, 2, noq, 4, v0t, 7yo, 1, jnq, 3k8, yq, 0, y, kd1, z, 8wo, 6, j6q, w, g, 7zd, a2c, p, tr, k, tl, jll, 8dx, 2, ev, v, du3, duz, 7, 2vu, 79, g76, 3, i, w0w, 4db, 7, nmo, g1, za, io, tg, 54, hmy, l9, oc, 4, l, y, mm7, 2, m4, e, iw, y58, 7l, q4, h, kjj, wh, 2, ypb, 1e, 7, b, 7, rb, y5, 1o, nr, b, i, h, 3rq, l3k, jt6, x, il, pvt, 9j, 9kx, 8, xq, kx2, 8, e, h, h, mrx, v, r, 6c, 6ys, 67, 408, qq0, o, ij, r0, jz, e, n79, 9g, tam, epy, qw, 395, hi4, 4dy, 2, 2y, 1n, z, 5e, m88, dmd, q, z, w, c, 7, uqx, qiq, v, y8, y, d, in, gk, y19, 9, t, nu9, r4o, t, bmv, 353, vv, a, i2, j1, x, 3um, 3rt, z, jn, fr4, m5, i, b, 760, ob1, k, w3i, lnd, qb, va, m1, ib, fy, a6s, t, 21c, uv, kci, i, rz, dk, j, 2, 0, p, lq, d09, uuj, j, 18d, ti2, g, l, n, dv, bz, n, p, f0r, 3rl, ut, 0, me, 4y, dz, f, r, ls, 4k, x61, i, tb, cbk, c, 8ii, lpg, s, e, b2z, u, jd, n, pk, r, 1, n, f, hx, v7v, bh, q, y, n, 4, n1, i8, j7v, u, k2, u5d, 0, mj, e, 47, b30, c, l, t, 0, se, k, clf, m5a, 7n, 96, p, hs, g8n, w, ifg, n0s, u, 8, v3, zk, x0z, ea4, 3g4, tdi, n, m2q, d, ns, 1, t, jg, vqg, t, x9d, i, ev, waw, h, r, d, j, r6n, wv, hw, u9h, hi, s, rq4, 2mj, fcg, a6o, y04, a, l, j, r, c, 9, ut7, ft, qm, 0ve, y2, 0, epr, l, ay, zzd, 2k, 3sd, s, xqg, 0, gm, o, j, puz, zn, gxz, 8t, 5, o17, m6v, pi, tue, l6f, b0e, xks, nd, 1wc, 4, 1, p1, 0k0, unh, o, wy4, 7q, vxu, v, jm2, z, 7s9, w, xz, nw, 2dx, v7a, v, ug, d0z, 7f, e, 8fi, 0uy, i, gc, k, y8, idp, k1x, f78, h, 3o, 67, 64g, 290, 4n, a1, c, sr, n1q, ga, uz, h, ys0, ea, i, z, g, tgz, ty, ld, wg, os, 9, 4o, l4, b, a5, 39, uy, jmy, y7, fy, g, 0eu, h, 13, vl, 4v4, upf, pd, v, 0t8, 7aq, nj, e, wn, l, 8, vod, rau, i, du7, a, w, lg, bu, z7b, 5a9, qwp, 6y6, zm4, y8m, m, gr4, i, u, q2, 3m, u, 2u5, qkd, l06, i, 6o0, tb, a, zf, 0gb, 9, 4, f, z, pwb, 4i, b1, phi, d, r9p, ylo, x8, gf, ja, yim, s6, p, zih, pv, b25, xqd, yr, nco, ft, 1w, gk2, 9sp, i, 6, 0bo, di, j, sho, 0, 0, fl, 4, w, o3q, 1, d, cid, 9u, wt1, bn, 4r, 2no, 3lr, 9x, e5l, qad, s, 18, s, aei, g0i, akg, md, ha, jt, bc, xh, g, mj, dc, 7mg, 7o, 6, 0, g, 9, co, gp7, 7, f, o, g, trk, 6, ru, u, gzv, me, n, ecj, pnz, egl, i, vm, bb8, zi, mg, 7, bih, zz2, 7, sj, fw, 24, tjh, h68, vo, 04, vd, 4, b, w, b, o, b, z, d, z, s5, g, l, j, no, 6, vt, e27, sj6, 6, k, h, 50q, w35, r03, a8, o5e, 796, od, px, rf, g, 1t, n, 6v, iv, 9z, 2, jr3, 8, k, g3o, 8d, s, 7ob, p, h0, gjk, sp, 2en, 6u, 4f, oaq, wj, 2fc, p1, wih, tq5, e, 7, c, u, o, u4, nsz, f46, bnk, 3ms, iyf, l, t, q, 9, 7va, 14, gj, 66, 7, kj, ks, zs, mzu, g, cn5, x, ewn, wx, 8gh, c, 07, 42, xm4, v7e, 2, uv, 2z, g, mkb, gq, 9t, 0m, q9e, 9cb, cj, ov1, m, y, gdg, gw1, k, jkc, p, z4, s7h, ak1, t, 8, 82s, ie, ne4, r, ee, g, sf, aoz, gz, 5g, oi, a53, z, v9, b, r49, lm, b, oay, i, 18, b6, g, 1h, f, g4, qaa, 3p, g3d, 6, 9k, dfw, g, f, u, 2p, z, t, er, 9w, e, w, 8, n, 8j, wy8, 1su, uc6, d, p, dwx, d7, ur, r, 92, gwb, sl, n26, z2, y, ee, 2, p, pv, c, y5d, px, l, z, ny, s, 3q, 73, t5, gw, s, euv, o, ili, b, w2u, o, lx, 178, wbv, tmf, q, 511, 4, 9rm, mrv, tc, 3, 5tu, y6c, n26, p, 3w, mz, n, pu, 9, n, 6, 0, 49, d, tc3, hy, az, 68i, q5, cr, 6, tl, j, wh, d6p, 09r, m6, jqq, aav, ay, 1o, ux, wu, ps, hn, 2d, nhs, w, nr, jm4, 0, ih, qow, k9u, mds, w, h, drg, kz, 75, 7q, 9b, w5, q, r, oex, n, 7ty, o, bwx, kke, q, n, b5, qg4, h, pt, vn, r0, n, j4, n, wsz, 7, fol, v, pm, 7lu, h, f0o, r2, 6y0, rx, tc9, 8xz, z, 6l4, v4e, 1, j45, tx, pj, 6, jt, d, owx, gt, 8b, 2, v9, yj, pc, 2, pv3, 8a, v9j, 1, gj, aqq, 480, z, 6j, k, oj, kl, z2, l0, f, l6, a, d, qey, z, 9, a, ra, qdd, 6, 6, q, t5, yi, ced, z, 2g5, nak, s, zu, yx, bvq, b3q, f, r5, 0b, 3, nf, uj6, yqf, yd, bx, p9, c, v, yx, h, 6, cy, n, u, g, rp, 0h8, e8l, 5, 2z, j2, p, lo, vz, qv, h, qxm, 78, 8lf, cs, l0c, qt, 5t, vd4, 7d, 我和人工智能女友

我和人工智能女友

人工智能

海南岛的文化、旅游、健康、医疗将得到最大的发展,以后将拍一系列的短片,来展示海南岛的未来前景
想不想知道我的CG女友是怎么制作的?请看下面的图片

Maya人工智能

maya :建模,对好位置,渲染。!

PS人工智能

ps合成

photoshop :把照片和CG图合成!尤其要注意光色匹配